من به غمگین ترین حالت ممکن شادم

تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن

گرچه نابود شدم پای غرورت اما

از غرور و لج و لجبازی خود کم نکن

اگر این قصه ی شیرین به تلخی رسید

تو به پایان بد قصه ی من فکر نکن

روزگاریست دلم را به تو عادت دادم

تو به این مرد بد عادت ذره ای فکر نکن...