از پشت نقابمان عیان کن ما را
آیینه ی عبـرت جهان کن ما را

اینجا همـه ادعـــای یــاری داریم
یک جمعه بیا و امتحان کن ما را

کاظم بهمنی