مامان چه نازنینه

فرشته ی آسمون و زمینه

خوشحال میشه وقتی منو میبینه

 

 

شعر مادر- شعر کودکانه - شعر زیبای مادر - عکس نوشته مادر - روز مادر